vedtægter

©NHH010052019


Nedenstående vedtægter er til enhver tid gældende for vor klubs(WhisyKlubbens) fremtidige virke.


 

 Foreningen er stiftet den 15. september 2006, under ordnede forhold og ligeledes ved alle sansers fulde brug.

 

 


 


Foreningens hjemsted er primært i Østre & Vestre Flakkebjerg Herred - Sorø Amt.
§ 1   Formål:

 1.         Whiskyklubben tager udgangspunkt i at smage så meget forskellig whisky som det er det enkelte medlem 

             overkomeligt, og det selvfølgelig i praksis er ligeledes legmeligt forsvarligt.

 

2.         Whiskyklubbens formål er at studere og tilegne sig viden om whiskyens mangfoldige udbredelse, kvalitet,   

             virkning og smag samt diverse lyksagligheder.


3.         Whiskyklubben afholder arrangementer der har til formål at udforske, studere, Wihiskyens forunderlige   

             verden.

 

§ 2   Nye medlemmer til  Whiskyklubben.


             Som udgangspunkt optages ikke nye medlemmer, men formandnen kan til enhver tid invitere en gæst.


§ 3   Whiskyklubbens organisation:
            Formand: Er automatisk værten ved det pågældene møde..


            Kasserer: Må efter aftale med formanden, være det medlem der har den dyreste flaske med til

                              arangementet.


            Sekretær: Det tilstræbes at der efter efter hvert møde skrives et referat til fra mødet af formanden til 

                               klubbens hjemmeside.


            Revisor: Den skiftende formands Hustru/Samlever.


 


           Whiskyklubbens (uformelle)  organisation sidder i embedet 1 møde ad gangen.


           Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

           i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.


           Formanden fastsætter retningslinjerne for driften af Whiskyklubben. (dette skal altid foregå i samarbejde de andre

           formænd)


§ 4   Mødeform:

 

1.       Vi mødes 4 gange om året, så hvidt muligt d. 2. lørdag i hvert kvartal. En opdateret plan for tid og sted er at           


           finde på vores hjemmeside (http://www.nhcon.dk) se under kalender.


          Mødetidspunktet er altid som udgangspunkt  kl. 18.00, hvor værten byder på noget spiseligt.  Dvs. arrangementet   

          falder i 2 afdelinger: Middag samt Selve Smagningen. Arrangementet slutter som udgangspunkt kl. 0.00.

          Arrangementet må principielt aldrig (dog med visse undtagelser jf. § 3) udvikle sig til utidigt nattesæde, med deraf 

          følgende  konsekvenser???  2.     Whiskyklubbens medlemmer spiser og drikker sammen i henhold til foreningens praksis. I forbindelse med middagen kan

          der f.eks. indlægges en eller anden form for smagning.  Det kan være af vin, øl, frugtsaft, økologisk mælk el. lign. Der kan

          også vælges et tema for middagen.  Der er med andre ord frit slag til at overraske medlemmerne af klubben  og give dem

          spændende kulinariske oplevelser.          Under selve samgningen smager vi (evt. gentagne gange - dog må der tilrådes en vis form for mådehold) på 3 forskellige

          whiskyer. Det er de næste 3 værter, der medbringer flaskerne! Se hvem på  vores hjemmeside (http://www.nhcon.dk) se under kalender.

          (Andre Alkoloholiske Drikke kan efter aftale med klubben testes eller smages, Her er det altid formanden jf. § 3

          der har de endelige valg)


 


       


3.       På klædningen hos Whiskyklubben er nobel, ligesom medlemmerne skal overholde almindelig omdømme og etik.


 


4.      Hvis et medlem, der har tilmeldt sig til et af klubbens møder, ikke som forventet giver møde, er Whiskyklubben berettiget 

          til at opkræve eventuelle udgifter hos  den  pågældende.


       


5.       Tilmelding til et møde skal ske senest tre hverdage før.


 

 

                 Klubaftenens dagsorden:


 


1.              Mødet åbnes af formanden


2.              Oplæg om menu ved formanden (værten For mødet)


4.              Kommentarer til whisky, herunder smagsindtryk, vuderinger o.a


5.              Eventuelt


6.              Næste mødested og tidspunkt


7.              Afslutning ved formanden
§ 5   I tilfælde af klubbens opløsning, hvilket kun kan vedtages af alle klubbens medlemmer,  fordeles eventuelle flydende aktiver til tilstedeværende medlemmer. Øvrige aktiver overgives til AA (Anonyme alkoholikere)


 Udarbejdet af JC & NHH  d. 10-10-2012 (revideret 14.05.2014 - NHH)